Pe această pagină veţi regăsi toate informaţiile referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019 - 2020


NUMĂRUL DE CLASE PREGĂTITOARE - 4.


Trei clase în învățământ tradițional

Bogasievici Mariana

Capră Maria.

O clasă în alternativa educațională STEP BY STEP

Baniță Luminița


TELVERDE

0 800 816 243


Legislația înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020

Calendarul înscrierii

Metodologia înscrierii

Circumscripția Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”


EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019- 2020 SE POATE FACE LA SEDIUL ȘCOLII NOASTRE ÎN PERIOADA 26 FEBRUARIE - 20 MARTIE 2019 ÎN INTERVALUL ORAR 10.00 - 18.00


Precizari evaluare psihosomatica

Pentru evaluare, părinții se programează la C.J.R.A.E. , telefon 0787 626 987  începând cu 26.02.2018, în intervalul orar 08,00 – 16,00.

Copiii, însoțiți de părinte/tutore legal instituit, se vor prezenta la centrul de evaluare din şcoala noastră, cu următoarele documente:

1) Adeverinţă de la medicul de familie /pediatru care atestă faptul că preşcolarul este «apt pentru şcoală » ;
2) Copie şi originalul certificatului de naştere al copilului ;
3) Copie şi originalul cărții de identitate a părintelui/tutorelui legal și alte documente care dovedesc calitatea de tutore legal, după caz;
4) Copia hotărârii judecătorești definitive, în cazul părinților divorțați..

Perioada de înscriere - 04.03.2019 până la 22.03.2019
Programul înscrierilor De luni pînă vineri între orele 11.00 - 19.00
În afara programului de lucru se pot face programări la tel:0726 753 992

Ordinea în care vă programați telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care vă prezentați pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere NU presupune crearea unei liste de preînscriere și /sau acordarea unei priorități la înscriere.


Pentru inscriere on-line accesati: CERERE INSCRIERE


CERERE-TIP pentru clasa pregătitoare 2019   - ETAPA I


CERERE_TIP pentru înscrierea în clasa pregătitoare - ETAPA II


Procedura operațională privind repartizarea copiilor în etapa a II-a de înscriere.


Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:

  1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  2. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Situația locurilor disponbile după prima etapă de înscriere


Informații suplimentare la serviciul secretariat.


Școala Gimnazială; "Ion Heliade Rădulescu" este o școală mare, cu săli generoase, cu laboratoare și cabinete dotate cu mijloace didactice necesare activităților, cu o frumoasă sală de sport și cu o bază sportivă modernă - cu amenajări la nivelul standardelor competiționale, cu un C. D. I. modern, conectat la internet, unde învață și se formează – îndrumați de cadre didactice calificate și cu dragoste de profesie - peste 900 de elevi și preșcolari, atât în învățământul tradițional, cât și în alternativa educațională Step by Step.

În anul școlar 2019 – 2020 clasele pregătitoare, atât învățământul tradițional cât și alternativa educațională STEP BY STEP, vor funcționa în incinta unității, în săli de clasă spațioase, cu mobilier adecvat necesităților elevilor și adaptat vârstei acestora, dotate cu materialele didactice necesare desfășurării unui proces educativ de bună calitate. La aceste clase vor fi încadrate cadre didactice calificate, titulare, cu o bogată experiență didactică, cu rezultate deosebite în activitatea cu elevii atât cea cuprinsă în planurile cadru cât și cea extracurriculară.