Lista posturilor vacante complete / incomplete - posturile ocupate

Nivel de învățământ: PREȘCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA ROMANA)
Cod post Numă ore
trunchi comun/opționale
Viabilitate Avize
atestate
Ocupat
2166 25 1 an
2165 25 1 an FERARU ELENA AURA

Nivel de învățământ: PRIMAR

ÎNVĂȚĂTOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR IN LIMBA ROMANA)
Cod post Numă ore
trunchi comun/opționale
Viabilitate Avize
atestate
Ocupat
2168 18 1 an STEP BY STEP
2167 18 1an STEP BY STEP

Nivel de învățământ: GIMNAZIAL

Cod post Disciplină Numă ore
trunchi comun/opționale
Viabilitate Statutul postului Ocupat
2169 LIMBA LATINĂ 4 1 vacant
2170 LIMBA ENGLEZĂ 16/2 1 vacant
2171 LIMBA FRANCEZĂ 12 1 vacant
2172 FIZICĂ 18 4 vacant
2173 FIZICĂ 4 1 vacant
2174 BIOLOGIE 5/3 1 vacant
2175 ISTORIE 4/1 1 vacant
2176 EDUCAȚIE SOCIALĂ 7 1 vacant
2177 GEOGRAFIE 18/1 2 vacant CRÎNGAȘU FLORINA
2178 RELIGIE ORTODOXĂ 8/1 1 vacant
2179 EDUCAȚIE MUZICALĂ 6 1 vacant
2180 EDUCAȚIE PLASTICĂ 9 4 vacant
2181 EDUCAȚIE PLASTICĂ 6 1 vacant
2182 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 18 1 vacant BADEA PETRONELA
2183 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 2 1 ocupat ?
2550 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 14 1 vacant
2184 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 18 1 rezervat
2185 TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI A COMUNICAȚIILOR 12/4 1 vacant
2186 TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI A COMUNICAȚIILOR 3 1 rezervat
2187 EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 2 1 rezervat POTGOREANU MARIANA
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 7 1 rezervat
 

În lucru la 05.03.2020